Från idé till färdig logotype & grafisk profil

Professionella logotyper till vettigt pris. När du startat nytt företag eller vill fräscha upp den befintliga logotypen hjälper vi gärna till. Pris för en logotype är från 3 500 kr

En logotyp för alla tillfällen

En logotyp består av text satt i ett speciellt typsnitt, ofta ihop med en unikt framtagen symbol, ett grafiskt element. Din affärsidé kan vara hur välgenomtänkt som helst och din produkt hålla hög kvalitet.
Vi designar nya logotyper, men omarbetar även logotyper som behöver moderniseras och fräschas upp.

Här är några av logotyperna vi producerat.

Grafisk Profil till företaget är en självklarhet

Fördelen med en grafisk profil, är att ditt företag blir enklare att känna igen oavsett om det är på webben eller i tryckt media. Det stärker ditt varumärke och du  framstår som mer trovärdig och seriös leverantör.

Den grafiska profilen (företagets grafiska identitet) är helheten som logotypen är en del av.
Den innefattar färger (exakta färgvärden) och typsnitt som ska användas tillsammans med logotypen samt eventuellt ytterligare grafiska element, mönster etc.

Alltid fasta priser